Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)M RSS 

Catalunya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Quotes ensenyament   655,0   665,8805,5
Quotes serveis   220,1   291,1330,5
Transferències   1.004,7   1.243,11.183,4
Altres ingressos   69,8   16,622,3
Total ingressos corrents   1.949,6   2.216,62.341,7
Transferències de capital   14,2   5,821,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Quotes ensenyament   1.783,1   2.609,33.378,8
Quotes serveis   817,8   1.163,21.310,5
Transferències   4.633,7   6.186,86.162,6
Altres ingressos   94,5   79,0111,9
Total ingressos corrents   7.329,1   10.038,310.963,8
Transferències de capital   79,8   39,890,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat. Idescat.
 Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: