Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)M RSS 

Catalunya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Personal remunerat   1.384,4   1.578,51.618,3 (p)
Despeses en béns i serveis   471,6   513,0600,4 (p)
Total despeses corrents   1.856,0   2.091,52.218,7 (p)
Despeses de capital   117,0   137,1131,0 (p)
Total despeses   1.973,0   2.228,62.349,7 (p)
Personal no remunerat   13,5   9,64,4 (p)
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

(p) Provisional.
Amunt
Espanya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Personal remunerat   5.360,4   7.211,1:
Despeses en béns i serveis   1.511,9   2.220,7:
Total despeses corrents   6.872,3   9.431,7:
Despeses de capital   337,6   723,6:
Total despeses   7.209,9   10.155,4:
Personal no remunerat   :   ::
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 21 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat. Idescat.
 Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: