Comerç · Serveis 

Índex

Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat
Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat
Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat
Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents


IndicadorVolum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Comerç detall (milers d'euros)  35.924.977  37.814.434
(Variació anual)  -2,3 %  5,3 %
IndicadorPersones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Comerç detall  287.333  292.614
(Variació anual)  -1,6 %  1,8 %
IndicadorDespeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Comerç detall (milers d'euros)  4.638.590  4.995.456
(Variació anual)  -2,5 %  7,7 %
IndicadorInversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat    2014     2015 
Transport i emmagatzematge (milers d'euros)  1.173.299  1.436.583
 
IndicadorÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents    2015     2016 
Índex general (mitjana anual)  86,0  86,6
(Variació anual)  1,3 %  0,8 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: