Construcció 

Índex

Habitatges en construcció (visats d'obra)
Licitació oficial d'obres (data de publicació)
Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
Índex de costos de construir

Indicadors del ciment
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesIndicadorHabitatges en construcció (visats d'obra)    2016     2017 
Habitatges en construcció  14.474  16.678
(Variació anual)  16,5 %  15,2 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data de publicació)    2016     2017 
Total (milions d'euros)  942,0  1.375,9
(Variació anual)  -11,6 %  46,1 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data d'obertura)    2016     2017 
Total (milions d'euros)  1.049,4  1.640,4
(Variació anual)  -13,2 %  56,3 %
IndicadorÍndex de costos de construir    2014     2015 
Índex general (base desembre 1994=100)  188,0  180,0
(Variació anual)  -1,3 %  -4,3 %
IndicadorIndicadors del ciment    2015     2016 
Consum de ciment (milers de tones)  1.544,6  1.637,2
(Variació anual)  6,2 %  6,0 %
IndicadorHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques    2016     2017 
Hipoteques sobre habitatges (milers)  46,1  49,9
(Variació anual)  18,7 %  8,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T

Sou aquí: