Població estrangera 

Índex

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
Concessions de nacionalitat espanyola per residčncia. Per sexe
Estrangers amb certificat de registre o targeta de residčncia en vigor. Per sexe
Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe


IndicadorPoblació estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat    2015     2016 
Total  1.028.069  1.023.398
(Variació anual)  -5,6 %  -0,5 %
IndicadorConcessions de nacionalitat espanyola per residčncia. Per sexe    2015     2016 
Total  15.330  18.813
(Variació anual)  38,9 %  22,7 %
IndicadorEstrangers amb certificat de registre o targeta de residčncia en vigor. Per sexe    2015     2016 
Total  1.085.472  1.104.782
(Variació anual)  0,0 %  1,8 %
IndicadorEstrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe    2015     2016 
Total  9.777  16.825
(Variació anual)  -24,0 %  72,1 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat T
 Concessions de nacionalitat espanyola per residčncia. Per sexe T
 Estrangers amb certificat de registre o targeta de residčncia en vigor. Per sexe T
 Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe T

Sou aquí: