Justícia · Seguretat 

Índex

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació
Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació
Bombers. Efectius i serveis
Població reclusa. Per tipus de reclusió


IndicadorSíndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació    2015     2016 
Total  10.852  10.294
(Variació anual)  9,0 %  -5,1 %
IndicadorMossos d'esquadra. Efectius. Per graduació    2015     2016 
Total  16.869  16.783
(Variació anual)  -0,6 %  -0,5 %
IndicadorBombers. Efectius i serveis    2015     2016 
Total  5.220  5.009
(Variació anual)  -1,2 %  -4,0 %
IndicadorPoblació reclusa. Per tipus de reclusió    2015     2016 
Total  8.810  8.566
(Variació anual)  -5,2 %  -2,8 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T

Sou aquí: