Migracions 

Índex

Migracions internes. Per grups d'edat
Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació


IndicadorMigracions internes. Per grups d'edat    2015     2016 
Immigració des de la resta d'Espanya (variació anual)  0,8 %  -6,5 %
Emigració a la resta d'Espanya (variació anual)  -2,5 %  -4,7 %
IndicadorMigracions externes. Immigracions. Per grups d'edat    2015     2016 
Total  113.990  128.474
(Variació anual)  14,5 %  12,7 %
IndicadorMigracions externes. Immigracions. Per continent de procedència    2015     2016 
Estrangers  103.391  115.592
(Variació anual)  13,0 %  11,8 %
IndicadorMigracions externes. Emigracions. Per grups d'edat    2015     2016 
Total  92.994  83.241
(Variació anual)  -14,3 %  -10,5 %
IndicadorMigracions externes. Emigracions. Per continent de destinació    2015     2016 
Estrangers  75.138  65.873
(Variació anual)  -19,0 %  -12,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Migracions
 Migracions internes. Per grups d'edat T
 Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat T
 Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència T
 Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat T
 Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació T

Sou aquí: