Projeccions 

Índex

Població projectada a 1 de gener
Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100
Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat
Població activa projectada. Per sexe

Població activa projectada. Per grups d'edat
Llars projectades segons la grandària a 1 de generIndicadorPoblació projectada a 1 de gener    2045     2050 
Escenari mitjà (milers d'habitants)  7.888  7.939
 
IndicadorPoblació projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100    2045     2050 
Escenari mitjà  105  106
 
IndicadorPoblació projectada a 1 de gener. Per grups d'edat    2045     2050 
Escenari mitjà. De 16 a 64 anys (milers d'habitants)  4.410  4.381
 
IndicadorPoblació activa projectada. Per sexe    2045     2050 
Escenari mitjà (taxa d'activitat de 16 a 64 anys)  81,0 %  81,1 %
 
IndicadorPoblació activa projectada. Per grups d'edat    2045     2050 
Escenari mitjà (milers d'actius/ves)  3.698,9  3.666,4
 
IndicadorLlars projectades segons la grandària a 1 de gener    2035     2036 
Escenari mitjà (llars)  3.344.607  3.366.757
Escenari mitjà (persones per llar)  2,33  2,32
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: