Protecció social 

Índex

Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus
Prestacions per atur. Per tipus
Despeses del sistema de protecció social
Finançament del sistema de protecció social

Principals magnituds de protecció social
Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat
Equipaments dels serveis socials. PlacesIndicadorPensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus    2015     2016 
Pensió mensual mitjana (euros)  926,3  945,7
(Variació anual)  2,0 %  2,1 %
IndicadorPrestacions per atur. Per tipus    2015     2016 
Total (mitjana anual)  330.280  288.029
(Variació anual)  -15,4 %  -12,8 %
IndicadorDespeses del sistema de protecció social    2013     2014 
Total (milers d'euros)  42.275.617  42.417.248
Euros per habitant  5.679  5.732
IndicadorFinançament del sistema de protecció social    2013     2014 
Total (milers d'euros)  40.802.202  40.914.596
Euros per habitant  5.482  5.529
IndicadorPrincipals magnituds de protecció social    2013     2014 
Despesa total (milers d'euros)  42.503.782  42.417.248
Despesa total sense l'atur (milers d'euros)  36.693.744  37.721.289
IndicadorPersones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat    2016     2017 
Total  529.103  551.439
(Variació anual)  2,8 %  4,2 %
IndicadorEquipaments dels serveis socials. Places    2016     2017 
Places en residències per a gent gran  59.458  59.644
(Variació anual)  1,4 %  0,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: