Recerca · Tecnologia 

Índex

Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució
Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució
Personal en R+D. Per sexe i ocupació
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Innovació tecnològica. Empreses
Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació

Innovació tecnològica. Despeses
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació
Equipament i ús de les noves tecnologiesIndicadorDespesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució    2014     2015 
Despesa/PIB (%)  1,49  1,52
 
IndicadorDespesa interna en R+D. Per sectors d'execució    2014     2015 
Total (milions d'euros)  2.937,7  3.106,8
(Variació anual)  -0,8 %  5,8 %
IndicadorPersonal en R+D. Per sexe i ocupació    2014     2015 
Personal en R+D (en equivalència a jornada completa)  43.898,4  44.826,2
(Variació anual)  -1,4 %  2,1 %
IndicadorInnovació tecnològica. Empreses    2014     2015 
Empreses innovadores sobre el total d'empreses (%)  15,8  15,4
 
IndicadorInnovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació    2014     2015 
Major qualitat de béns o serveis (%)  47,7  45,5
 
IndicadorInnovació tecnològica. Despeses    2014     2015 
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros)  3.118.847  3.324.467
 
IndicadorInnovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació    2014     2015 
Empreses amb innovacions no tecnològiques  7.162  7.901
 
IndicadorEquipament i ús de les noves tecnologies    2016     2017 
Internet a l'habitatge (%)  82,9  83,7
Ús Internet darrers 3 mesos (%)  82,8  85,7
IndicadorÚs de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys    2016     2017 
Ús Internet darrers 3 mesos (%)  95,6  98,1
 
IndicadorExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes    2016     2017 
Nivell tecnològic alt (milions d'euros)  6.698,4  7.314,9
(Variació anual)  8,3 %  9,0 %
IndicadorExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques    2016     2017 
Nivell tecnològic alt. Unió Europea (milions d'euros)  3.383,4  3.784,3
(Variació anual)  13,0 %  11,3 %
IndicadorImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes    2016     2017 
Nivell tecnològic alt (milions d'euros)  8.726,4  9.307,8
(Variació anual)  3,4 %  6,1 %
IndicadorImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques    2016     2017 
Nivell tecnològic alt. UE (milions d'euros)  4.939,7  5.220,5
(Variació anual)  1,2 %  5,0 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: