Educació 

Índex

Alumnes matriculats. Per nivells educatius
Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi
Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe
Despesa pública en educació respecte al PIBIndicadorAlumnes matriculats. Per nivells educatius. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (nombre)  1.586.145  10.160.738  :  :
 
IndicadorEstudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (nombre)  321.540  1.968.702  :  :
 
IndicadorPoblació de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  73,6  :  :  :
Dones (%)  77,8  :  :  :
Homes (%)  69,4  :  :  :
IndicadorPoblació de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  44,8  :  :  :
Dones (%)  50,6  :  :  :
Homes (%)  38,8  :  :  :
IndicadorAbandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  17,1  :  :  :
Dones (%)  14,4  :  :  :
Homes (%)  19,6  :  :  :
IndicadorFormació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  7,7  :  :  :
Dones (%)  8,4  :  :  :
Homes (%)  7,0  :  :  :
IndicadorDespesa pública en educació respecte al PIB. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% del PIB (base 2000)  3,7 (p)  :  :  :
 
(p) Provisional.
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: