Naixements i defuncions 

Índex

Taxa bruta de natalitat
Nascuts vius fora del matrimoni
Fills per dona
Edat mitjana a la maternitat
Taxa bruta de mortalitat

Taxa bruta de mortalitat infantil
Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe
Creixement natural de la poblacióIndicadorTaxa bruta de natalitat. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Per 1.000 habitants  9,2  8,8  9,7 (p)  10,1 (ep)
 
(p) Provisional.
IndicadorNascuts vius fora del matrimoni. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% sobre el total de nascuts vius  48,9  45,9  :  :
 
IndicadorFills per dona. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Fills per dona  1,39  1,34  1,58 (p)  1,60 (ep)
 
(p) Provisional.
IndicadorEdat mitjana a la maternitat. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Anys  32,0  32,0  31,0 (p)  30,6 (ep)
 
(p) Provisional.
IndicadorTaxa bruta de mortalitat. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Per 1.000 habitants  8,5  8,8 (p)  9,8 (bep)  10,0 (bep)
 
(p) Provisional.
IndicadorTaxa bruta de mortalitat infantil. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Defuncions de menors d'un any per 1.000 nascuts vius  2,5  :  :  :
 
IndicadorTaxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe. 2013    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Defuncions per 100.000 habitants  844,8  848,3  :  1.020,9
 
IndicadorCreixement natural de la població. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Taxa per 1.000 habitants  0,8  0,0  -0,1 (ep)  0,0 (ep)
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: