Recerca · Tecnologia 

Índex

Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB
Despesa en R+D. Per sectors d'execució
Investigadors en R+D. Per sexe
Llars amb accés a Internet
Usuaris habituals d'Internet. Per sexe

Persones que han comprat per Internet
Empreses que han venut a través de comerç electrònic
Ús de l'administració electrònicaIndicadorDespesa interior bruta en R+D respecte al PIB. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% del PIB  1,52  1,22  2,13  2,03
 
IndicadorDespesa en R+D. Per sectors d'execució. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (milions d'euros)  3.106,8  13.172,0  223.654,6  300.598,2
 
IndicadorInvestigadors en R+D. Per sexe. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (en equivalència a dedicació plena)  26.403  122.437  1.258.249 (e)  1.835.945 (e)
 
(e) Valor estimat.
IndicadorLlars amb accés a Internet. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% de llars amb algun membre de 16 a 74 anys  84  83  87  87
 
IndicadorUsuaris habituals d'Internet. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (% de persones de 16 a 74 anys)  82  80  81  81
 
IndicadorPersones que han comprat per Internet. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% de persones de 16 a 74 anys  45  40  48  48
 
IndicadorEmpreses que han venut a través de comerç electrònic. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% d'empreses de 10 ocupats o més  23  20  18  18
 
IndicadorÚs de l'administració electrònica. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% de persones de 16 a 74 anys  49  52  53  49
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: