Treball 

Índex

Població activa de 15 a 64 anys
Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe
Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe
Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe
Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe
Taxa d'atur. Per sexe

Taxa d'atur de menors de 25 anys
Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe
Creixement del cost laboral unitari
Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació
Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexeIndicadorPoblació activa de 15 a 64 anys. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Milers de persones  3.750,8  :  :  :
 
IndicadorTaxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  77,3  :  :  :
Dones (%)  73,5  :  :  :
Homes (%)  81,1  :  :  :
IndicadorPoblació ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Milers  3.245,3  :  :  :
 
IndicadorTaxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  71,8  :  :  :
Dones (%)  67,2  :  :  :
Homes (%)  76,4  :  :  :
IndicadorTaxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  54,3  :  :  :
Dones (%)  47,1  :  :  :
Homes (%)  62,1  :  :  :
IndicadorDispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  2,1  :  :  :
Dones (%)  2,8  :  :  :
Homes (%)  1,8  :  :  :
IndicadorTaxa d'atur. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  13,4  17,2  9,1  7,7
Dones (%)  14,4  19,0  9,5  7,9
Homes (%)  12,5  15,7  8,8  7,5
IndicadorTaxa d'atur de menors de 25 anys. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
%  30,4  38,6  18,9  16,8
 
IndicadorTaxa d'atur de llarga durada. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  6,3  :  :  :
Dones (%)  6,8  :  :  :
Homes (%)  5,8  :  :  :
IndicadorCreixement del cost laboral unitari. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% variació anual  0,7  -0,4 (p)  0,8  -1,2
 
(p) Provisional.
IndicadorPoblació de 0 a 17 anys en llars sense ocupació. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
%  8,3  :  :  :
 
IndicadorPoblació de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  8,4  :  :  :
Dones (%)  7,9  :  :  :
Homes (%)  8,8  :  :  :
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: