Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   110,3   8,48,4
Energia   120,9   0,80,8
Productes industrials   108,7   10,410,4
     béns de consum   108,5   8,68,6
          consum durador   117,2   11,211,2
          consum no durador   108,1   8,58,5
     béns d'equipament   105,4   13,813,8
          estr.metàl·liques i material transport   107,4   15,315,3
          maquinària i altres   102,9   -9,3-9,3
     béns intermedis   111,1   8,68,6
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   108,6   2,72,7
          altres béns intermedis   112,5   11,311,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   106,0   4,04,0
Energia   108,1   -5,0-5,0
Productes industrials   105,4   6,86,8
     béns de consum   102,5   4,74,7
          consum durador   98,2   8,38,3
          consum no durador   102,8   4,54,5
     béns d'equipament   103,0   8,68,6
     béns intermedis   109,7   7,47,4
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2015=100, presenta un augment a Catalunya d'un 8,4% al gener del 2018. Per grans sectors industrials, pugen l'energia (0,8%) i els productes industrials (10,4%). Dins d'aquests productes mostren increments tant els béns d'equipament (13,8%) com els intermedis i els de consum (un 8,6% en tots dos casos). A Espanya, l'IPI augmenta un 4% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 12 de març del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: