Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   0,2   -1,2-2,1
     cartera de comandes   -9,6   -8,9-6,6
     estoc de productes acabats   4,3   3,111,6
     tendència de la producció   14,6   8,411,9
Béns d'inversió   3,7   -1,64,5
Béns intermedis   0,7   -2,0-2,7
Béns de consum   1,1   -1,7-3,5
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Agost 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -0,4   -1,7-4,7
     cartera de comandes   -3,4   2,3-6,2
     estoc de productes acabats   6,3   10,012,5
     tendència de la producció   8,4   2,64,5
Béns d'inversió   2,3   -1,45,5
Béns intermedis   -1,6   1,9-10,8
Béns de consum   3,3   0,3-5,1
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 0,2 punts a l'agost del 2017. El saldo de respostes ha crescut 1,4 punts respecte al mes anterior i 2,3 punts respecte al mateix mes de l'any 2016. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, ha baixat la cartera de comandes 3 punts, mentre que la tendència de la producció ha augmentat 2,7 punts i els estocs han disminuït 7,3 punts. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns de consum i els béns intermedis, però disminueixen els béns d'inversió. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -0,4 punts, 1,3 punts per sobre del mes anterior i 4,3 punts per sobre del mes d'agost del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 5 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicadors anuals. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: