Població ocupada en la indústriaM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   597,3   19,9   3,4-0,8
Indústries extractives, energia, aigua i residus   41,5   5,4   15,1-6,6
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   186,7   -6,3   -3,3-3,4
Química i cautxú   107,5   14,7   15,93,0
Metal·lúrgia   77,9   8,1   11,6-0,8
Maquinària, material elèctric i de transport   183,7   -2,1   -1,11,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   18,0   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.670,7   139,4   5,54,9
Indústries extractives, energia, aigua i residus   254,9   20,4   8,78,2
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   869,1   35,0   4,26,0
Química i cautxú   325,1   43,8   15,67,3
Metal·lúrgia   408,9   3,8   0,9-1,2
Maquinària, material elèctric i de transport   812,9   36,6   4,75,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   14,0   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en la indústria a Catalunya, al tercer trimestre del 2017, ha estat de 597,3 milers de persones, quantitat que es tradueix en un 3,4% més que al mateix període del 2016. L'ocupació ha anotat variacions interanuals positives en les indústries extractives, energia, aigua i residus (15,1%), química i cautxú (15,9%) i la metal·lúrgia (11,6%). En canvi, mostren decrements l'alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (-3,3%) i la maquinària, material elèctric i de transport (-1,1%). A Espanya, la població ocupada en la indústria ha estat de 2.670,7 milers de persones, xifra que mostra un increment del 5,5% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 26 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: