Població ocupada en la indústriaM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   622,9   41,6   7,21,2
Indústries extractives, energia, aigua i residus   49,8   15,6   45,55,4
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   193,0   2,6   1,4-2,2
Química i cautxú   109,4   9,0   9,04,5
Metal·lúrgia   75,9   8,1   12,02,3
Maquinària, material elèctric i de transport   194,8   6,3   3,41,7
Percentatge sobre la població ocupada (%)   18,8   0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.711,3   132,2   5,15,0
Indústries extractives, energia, aigua i residus   253,0   5,8   2,36,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   896,2   49,1   5,86,0
Química i cautxú   318,6   30,8   10,78,1
Metal·lúrgia   405,8   3,5   0,9-0,7
Maquinària, material elèctric i de transport   837,8   43,1   5,45,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   14,3   0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en la indústria a Catalunya, al quart trimestre del 2017, ha estat de 622,9 milers de persones, quantitat que es tradueix en un 7,2% més que al mateix període del 2016. L'ocupació ha anotat variacions interanuals positives en les indústries extractives, energia, aigua i residus (45,5%), la metal·lúrgia (12%), química i cautxú (9%), la maquinària, material elèctric i de transport (3,4%) i l'alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (1,4%). A Espanya, la població ocupada en la indústria ha estat de 2.711,3 milers de persones, xifra que mostra un increment del 5,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: