Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   117,1   7,83,8
Indústries extractives   77,9   9,719,3
Indústries manufactureres   120,6   7,54,0
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   119,5   2,3-0,5
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   111,8   3,81,5
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   100,2   1,7-1,5
     indústries químiques   113,4   3,35,5
     fabricació de productes farmacèutics   117,5   9,25,2
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   129,3   0,72,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   105,4   3,06,5
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   121,0   12,610,0
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   104,8   19,79,2
     fabricació de maquinària i equips mecànics   154,3   23,87,3
     fabricació de material de transport   133,6   7,4-1,1
     altres indústries manufactureres   137,5   11,710,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   99,7   9,61,5
Subministrament d'aigua   66,7   19,04,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   106,0   4,72,6
Indústries extractives   52,4   15,15,1
Indústries manufactureres   109,3   4,42,9
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   108,2   1,10,7
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   96,0   2,6-0,2
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   109,2   6,45,1
     indústries químiques   112,2   3,24,1
     fabricació de productes farmacèutics   123,2   1,43,5
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   116,7   4,94,2
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   86,9   5,45,4
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   106,9   -2,91,9
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   119,8   1,93,7
     fabricació de maquinària i equips mecànics   131,2   14,16,7
     fabricació de material de transport   107,8   5,04,5
     altres indústries manufactureres   108,8   7,84,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   96,0   5,60,8
Subministrament d'aigua   76,8   12,8-0,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) creix un 7,8% interanual a Catalunya al novembre del 2017. Augmenten les indústries extractives (9,7%), les indústries manufactureres (7,5%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (9,6%) i el subministrament d'aigua (19%), respecte el mes de novembre de 2016. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la fabricació de maquinària i equips mecànics (23,8%), els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (19,7%) i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (12,6%). A Espanya l'IPI puja un 4,7% interanual. En termes acumulats, l'IPI ha crescut un 3,8% a Catalunya i un 2,6% a Espanya amb relació als onze primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 11 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: