Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   118,8   7,83,2
Béns de consum   114,6   5,01,6
     consum durador   76,5   24,624,2
     consum no durador   117,2   4,10,8
Béns d'equipament   138,7   12,83,2
Béns intermedis   121,4   7,05,1
Energia   96,5   9,52,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   105,3   4,72,6
Béns de consum   102,6   0,50,9
     consum durador   79,5   -0,66,0
     consum no durador   105,5   0,70,6
Béns d'equipament   116,4   6,62,3
Béns intermedis   106,9   6,85,1
Energia   94,3   5,11,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,8% a Catalunya al novembre del 2017, respecte a un any enrere. Mostren increments els béns de consum (5%), els béns d'equipament (12,8%), els béns intermedis (7%) i l'energia (9,5%). Dintre dels béns de consum, creixen els de consum durador un 24,6% i els de consum no durador un 4,1%. A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,7% amb relació al mateix mes de l'any anterior. Si es considera el període gener-novembre del 2017, l'IPI corregit de calendari mostra un increment del 3,2% a Catalunya i del 2,6% a Espanya, respecte als mateixos mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 11 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: