Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   106,7   3,94,0
Béns de consum   103,2   -1,61,6
     consum durador   114,8   5,76,1
     consum no durador   102,7   -1,91,4
Béns d'equipament   111,4   8,28,3
Béns intermedis   105,7   5,15,3
Energia   108,1   7,91,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   105,4   3,11,6
Béns de consum   98,9   0,10,4
     consum durador   107,2   3,42,7
     consum no durador   98,2   -0,20,3
Béns d'equipament   112,1   2,13,0
Béns intermedis   109,6   4,84,4
Energia   100,8   5,3-1,8
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,9% a Catalunya al febrer del 2018, respecte a un any enrere. Mostren increments els béns d'equipament (8,2%), els béns intermedis (5,1%) i l'energia (7,9%), mentre que disminuxen els béns de consum (-1,6%). Dintre dels béns de consum, creixen els de consum durador (5,7%) i baixen els de consum no durador (-1,9%). A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,1% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 6 d'abril del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: