Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   114,1   7,02,5
Béns de consum   109,4   5,71,0
     consum durador   70,3   27,624,2
     consum no durador   111,9   4,00,3
Béns d'equipament   123,7   9,21,5
Béns intermedis   118,4   9,34,8
Energia   102,2   0,72,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   102,9   3,42,2
Béns de consum   101,2   1,40,7
     consum durador   78,5   7,26,9
     consum no durador   103,6   0,60,3
Béns d'equipament   111,7   5,41,4
Béns intermedis   105,3   7,04,6
Energia   91,7   -1,71,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 7% a Catalunya al setembre del 2017, respecte a un any enrere. Mostren increments els béns de consum (5,7%), els béns d'equipament (9,2%), els béns intermedis (9,3%) i l'energia (0,7%). Dintre dels béns de consum, creixen els de consum durador (27,6%) i els de consum no durador (4%). A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,4% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 8 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: