Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Octubre del 2004
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   130,4   1,51,7
Béns de consum   113,6   -1,2-1,2
     consum durador   200,6   -3,0-4,4
     consum no durador   105,9   -1,7-1,0
Béns d'equipament   148,5   5,61,1
Béns intermedis   154,4   2,31,6
Energia   89,3   1,313,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Octubre del 2004
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   126,8   -0,31,6
Béns de consum   116,7   -1,4-0,8
     consum durador   179,9   -2,8-0,7
     consum no durador   109,0   -2,5-0,9
Béns d'equipament   142,3   -1,72,6
Béns intermedis   142,4   0,91,6
Energia   97,0   3,65,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (desembre del 2017): 8 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: