Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Febrer 2005
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   114,9   -4,9-3,6
Béns de consum   100,1   -1,7-2,1
     consum durador   164,1   -1,30,2
     consum no durador   94,4   -1,9-2,3
Béns d'equipament   117,3   -12,1-9,8
Béns intermedis   134,8   -3,7-3,5
Energia   105,2   9,29,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2005
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   118,5   0,70,8
Béns de consum   104,3   -1,0-0,3
     consum durador   161,3   -1,0-1,2
     consum no durador   97,9   -0,8-0,1
Béns d'equipament   129,1   -0,6-3,2
Béns intermedis   131,7   -0,30,5
Energia   104,3   8,28,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 8 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: