Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Febrer 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   101,5   3,53,8
Béns de consum   97,6   6,17,4
     consum durador   55,4   -1,73,0
     consum no durador   101,0   6,57,3
Béns d'equipament   110,1   1,40,5
Béns intermedis   102,5   4,64,9
Energia   97,2   -2,4-3,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   93,2   1,52,3
Béns de consum   92,6   3,54,6
     consum durador   66,8   -2,40,2
     consum no durador   95,4   3,94,8
Béns d'equipament   103,0   5,37,4
Béns intermedis   92,8   3,03,9
Energia   83,8   -8,7-8,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 11 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: