Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Febrer 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   98,5   1,73,0
Béns de consum   99,5   6,57,5
     consum durador   99,7   1,08,2
     consum no durador   99,5   6,87,2
Béns d'equipament   103,0   2,91,9
Béns intermedis   97,7   0,92,9
Energia   102,0   2,90,8
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   99,6   2,74,2
Béns de consum   98,3   3,86,9
     consum durador   97,9   -2,41,1
     consum no durador   98,3   4,27,2
Béns d'equipament   106,1   6,58,5
Béns intermedis   100,3   3,14,0
Energia   93,0   -4,1-4,0
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 6 d'abril del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: