Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   120,3   9,07,7
Productes industrials   120,5   8,96,8
     béns de consum   114,8   6,35,5
     béns d'equipament   145,6   5,04,4
     béns intermedis   112,9   14,49,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   116,9   11,18,0
Productes industrials   116,9   11,16,7
     béns de consum   112,0   6,84,7
     béns d'equipament   132,7   10,14,5
     béns intermedis   110,9   15,810,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 9% a Catalunya, a l'octubre del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 8,9% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten els intermedis (14,4%), els béns de consum (6,3%) i els d'equipament (5%). A Espanya, l'IVNI puja un 11,1% amb relació al mes d'octubre del 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 7,7% a Catalunya i un 8% a Espanya, respecte als deu primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 21 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: