Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   111,8   9,26,8
Productes industrials   110,5   8,86,1
     béns de consum   105,1   1,05,0
     béns d'equipament   148,7   23,71,2
     béns intermedis   95,9   7,210,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   112,7   2,68,0
Productes industrials   111,4   2,26,9
     béns de consum   103,8   0,64,6
     béns d'equipament   146,3   -3,35,3
     béns intermedis   95,7   9,610,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha pujat un 9,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment del 8,8% amb relació al mateix mes del 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, destaca l'augment dels béns d'equipament (23,7%). També pugen els béns intermedis (7,2%) i els de consum (1%). A Espanya l'IECI augmenta un 2,6% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex creix un 6,8% a Catalunya i un 8% a Espanya, respecte al conjunt de l'any 2017.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: