Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   119,6   5,96,6
Productes industrials   120,0   6,05,8
     béns de consum   114,5   5,45,4
     béns d'equipament   137,6   3,6-0,7
     béns intermedis   116,1   8,110,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   122,3   9,28,6
Productes industrials   122,5   8,77,4
     béns de consum   114,6   4,85,0
     béns d'equipament   147,6   9,06,2
     béns intermedis   113,4   12,010,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha pujat un 5,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment del 6% amb relació al mateix mes del 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, destaca l'augment dels béns intermedis (8,1%). També pugen els béns de consum (5,4%) i els d'equipament (3,6%). A Espanya l'IECI augmenta un 9,2% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex creix un 6,6% a Catalunya i un 8,6% a Espanya, amb relació als primers onze mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 22 de gener del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: