Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.295,6   -32,9   -1,40,6
Turisme domèstic   760,4   -33,2   -4,2-2,5
     de Catalunya   359,6   -39,1   -9,8-5,7
     resta d'Espanya   400,8   5,9   1,50,5
Turisme estranger   1.535,2   0,3   0,02,3
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   16.511,5   165,0   1,01,1
Turisme domèstic   6.264,4   39,2   0,61,4
Turisme estranger   10.247,1   125,8   1,21,0
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2017.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.295,6 milers al febrer del 2018, un 1,4% menys que al mateix mes del 2017. El turisme domèstic baixa un 4,2% i el turisme estranger no presenta variacions. Dintre del turisme domèstic, disminueix el procedent de Catalunya (-9,8%) i creix el de la resta d'Espanya (1,5%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha estat 16.511,5 milers, un 1% més amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 26 de març del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: