Indicadors de rendibilitat del sector hotelerM RSS 

Catalunya. Gener del 2018
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   83,22   41,48   1,84,0
Per categories    
     cinc estrelles d'or   188,12   90,75   0,6-1,3
     quatre estrelles d'or   86,48   46,39   -0,41,5
     tres estrelles d'or   68,15   37,82   5,39,5
     dues estrelles d'or   52,60   20,76   -3,3-12,1
     una estrella d'or   60,15   23,27   9,719,9
     tres i dues estrelles d'argent   50,08   21,72   2,236,3
     una estrella d'argent   44,94   15,36   0,2-14,7
Per marques turístiques    
     Barcelona   91,98   54,89   0,70,3
     Costa Brava   59,88   20,53   4,35,1
     Costa Daurada   57,49   17,87   -8,4-16,9
     Costa Barcelona (*)   61,88   28,32   1,36,4
     Paisatges Barcelona (*)   72,41   26,39   9,3-1,0
     Pirineus   80,91   23,88   15,028,7
     Terres de Lleida   50,54   13,91   4,111,3
     Terres de l'Ebre   54,44   11,98   7,1-6,6
     Val d'Aran   104,08   49,63   3,535,7
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, fins ara dins la marca Costa Barcelona, a partir del gener del 2016 s'integren dins la marca Paisatges de Barcelona.

Amunt
Espanya. Gener del 2018
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   80,47   42,89   2,95,4
Per categories    
     cinc estrelles d'or   170,43   101,08   1,2-0,5
     quatre estrelles d'or   85,64   53,14   2,84,8
     tres estrelles d'or   61,53   34,36   3,83,8
     dues estrelles d'or   50,90   19,94   4,17,7
     una estrella d'or   48,88   15,74   4,418,9
     tres i dues estrelles d'argent   45,49   14,49   8,323,7
     una estrella d'argent   39,22   12,55   2,08,9
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) a Catalunya ha estat de 83,22 euros al mes de gener del 2018, quantitat que suposa un increment interanual de l'1,8%. Els ingressos per habitació disponible (RevPAR) han estat de 41,48 euros, xifra que representa un increment del 4%. A Espanya, en aquest mes, la facturació mitjana per habitació ocupada ha estat de 80,47 euros, amb una variació interanual positiva del 2,9%. Els ingressos per habitació disponible han estat de 42,89 euros, un 5,4% més respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 22 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: