Indicadors de rendibilitat del sector hotelerM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   93,74   74,06   7,212,3
Per categories    
     cinc estrelles d'or   256,93   190,98   5,60,5
     quatre estrelles d'or   101,56   85,64   4,25,1
     tres estrelles d'or   74,60   62,38   15,523,2
     dues estrelles d'or   71,69   51,79   12,323,3
     una estrella d'or   77,22   48,42   15,422,1
     tres i dues estrelles d'argent   68,07   36,60   0,227,0
     una estrella d'argent   60,91   29,70   4,325,9
Per marques turístiques    
     Barcelona   141,73   125,04   8,97,4
     Costa Brava   70,09   52,21   8,016,1
     Costa Daurada   75,02   62,10   5,510,5
     Costa Barcelona (*)   67,20   55,92   5,511,8
     Paisatges Barcelona (*)   80,05   53,00   15,551,7
     Pirineus   69,02   23,31   8,425,1
     Terres de Lleida   50,99   20,35   7,811,4
     Terres de l'Ebre   72,30   45,56   4,723,4
     Val d'Aran   49,02   17,95   3,728,2
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, fins ara dins la marca Costa Barcelona, a partir del gener del 2016 s'integren dins la marca Paisatges de Barcelona.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   89,77   69,09   6,78,8
Per categories    
     cinc estrelles d'or   194,30   152,00   3,00,3
     quatre estrelles d'or   97,11   83,39   6,26,7
     tres estrelles d'or   75,21   61,57   9,312,0
     dues estrelles d'or   60,37   37,20   5,47,1
     una estrella d'or   59,93   31,23   6,111,5
     tres i dues estrelles d'argent   56,38   27,31   7,915,8
     una estrella d'argent   51,24   24,46   14,129,9
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) a Catalunya ha estat de 93,74 euros al mes de setembre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 7,2%. Els ingressos per habitació disponible (RevPAR) han estat de 74,06 euros, xifra que representa un creixement del 12,3%. A Espanya, en aquest mes, la facturació mitjana per habitació ocupada ha estat de 89,77 euros, amb una variació interanual positiva del 6,7%. Els ingressos per habitació disponible han estat de 69,09 euros, un 8,8% més respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 23 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: