Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   106,2   2,2   2,110,3
     turisme domèstic   98,7   -0,8   -0,88,0
          de Catalunya   95,2   -1,9   -1,97,3
          de la resta d'Espanya   3,5   1,0   40,920,9
     turisme estranger   7,5   3,0   68,125,9
Grau d'ocupació per habitacions (%)   18,0   1,5   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers (milers)   905,6   73,3   8,812,0
     turisme domèstic   780,1   47,8   6,510,1
     turisme estranger   125,5   25,6   25,620,1
Grau d'ocupació per habitacions (%)   19,3   1,1   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

S'han registrat 106,2 milers de viatgers en establiments de turisme rural a Catalunya al quart trimestre del 2017, dada que mostra una variació interanual del 2,1%. El turisme domèstic disminueix un 0,8%, mentre que l'estranger augmenta un 68,1%. A Espanya, el nombre de viatgers en turisme rural ha estat de 905,6 milers, xifra que suposa un increment del 8,8% amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 2 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: