Turisme rural. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   545,8   18,5   3,54,8
Turisme domèstic   345,7   28,2   8,97,3
     de Catalunya   306,4   26,5   9,56,9
     resta d'Espanya   39,3   1,7   4,511,8
Turisme estranger   200,1   -9,7   -4,6-1,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   4.776,0   441,2   10,211,6
Turisme domèstic   3.358,1   258,5   8,39,9
Turisme estranger   1.417,9   182,7   14,816,2
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

S'han registrat 545,8 milers de pernoctacions en establiments de turisme rural a Catalunya al tercer trimestre del 2017, dada que suposa un increment interanual del 3,5%. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 8,9%, mentre que les del turisme estranger baixen un 4,6%. A Espanya, el nombre de pernoctacions en turisme rural ha estat de 4.776 milers, un 10,2% més respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: