Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedènciaM 

Catalunya. IV trimestre 2015
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.849,9   204,6   5,65,2
Alemanya   336,0   9,2   2,8-7,2
Bèlgica i Països Baixos   222,2   -26,3   -10,60,2
França   1.033,7   38,8   3,97,8
Itàlia   237,9   -10,8   -4,32,4
Regne Unit   335,5   6,3   1,94,9
Països nòrdics   180,6   31,4   21,15,1
Suïssa   145,1   52,7   57,014,3
Altres països   1.359,0   103,3   8,27,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'INE.


Nota: Es consideren els turistes estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2015
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   13.847,1   1.259,4   10,05,0
Alemanya   2.023,7   -56,8   -2,7-1,2
Bèlgica i Països Baixos   983,5   30,5   3,25,5
França   2.369,5   361,2   18,08,8
Itàlia   765,6   64,3   9,25,9
Regne Unit   2.984,1   336,3   12,74,8
Països nòrdics   1.270,4   79,1   6,6-1,0
Suïssa   386,5   36,5   10,49,0
Altres països   3.063,8   408,3   15,48,1
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur).


Comentari

Els turistes estrangers han fet 3.849,9 milers de viatges a Catalunya al quart trimestre del 2015, un 5,6% més que un any enrere. Per països de procedència, cal destacar l'increment de 38,8 milers de viatgers de França respecte el mateix període de l'any anterior, registrant un creixement interanual del 3,9%. En sentit contrari, cal destacar el decrement interanual de Bèlgica i Països Baixos (-10,6%) i Itàlia (-4,3%). A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers ha crescut un 10% respecte al quart trimestre del 2014.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2015): 26 de febrer del 2016.

Sèries revisades amb data 31 de març del 2016.

Més informació a:

 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: