Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   4.559,0   -126,2   -2,73,7
Turisme domèstic   1.191,4   -24,8   -2,0-0,4
     Andalusia   56,8   7,2   14,52,6
     Aragó   51,5   21,0   68,79,3
     Balears   20,4   -2,5   -10,8-6,5
     Catalunya   681,6   -16,5   -2,4-0,6
     Comunitat Valenciana   70,3   -1,5   -2,11,8
     Madrid   120,8   -7,0   -5,46,4
     País Basc   56,9   -19,9   -25,9-15,9
     resta CCAA Nord (1)   82,1   -1,7   -2,00,5
     resta CCAA Sud (2)   50,9   -4,0   -7,3-0,9
Turisme estranger   3.367,7   -101,4   -2,95,5
     Alemanya   306,9   -51,8   -14,4-4,5
     Bèlgica   95,6   -6,9   -6,7-0,1
     França   576,2   -63,3   -9,9-1,3
     Irlanda   52,6   -2,4   -4,47,1
     Itàlia   128,1   -24,3   -16,01,9
     Països Baixos   163,3   23,6   16,99,8
     Països nòrdics (3)   171,7   -15,5   -8,31,8
     Portugal   32,7   -3,5   -9,616,5
     Regne Unit   553,4   -0,6   -0,11,3
     Resta UE (4)   229,2   8,4   3,87,8
     Rússia   103,4   -10,5   -9,226,9
     Suïssa   71,4   -12,9   -15,3-0,8
     Resta d'Europa   71,2   -20,4   -22,32,5
     Japó   41,2   4,7   12,916,1
     Estats Units   232,9   24,6   11,816,2
     Resta d'Amèrica   201,9   20,1   11,125,4
     Resta del món   335,8   29,3   9,68,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 4.559 milers a l'octubre del 2017, un 2,7% menys que al mateix mes de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic mostren un decrement del 2%, i les de l'estranger del 2,9% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, disminueix un 2,4% interanual, seguida de Madrid que decreix un 5,4%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, disminueixen tant França (-9,9%) com Regne Unit (-0,1%).

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 24 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: