Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.192,1   -146,1   -6,23,3
Per marques turístiques    
     Barcelona   1.324,3   -140,2   -9,61,4
     Costa Brava   236,8   -51,0   -17,7-2,5
     Costa Daurada   144,2   25,0   20,98,5
     Costa Barcelona (*)   347,3   12,8   3,88,7
     Paisatges Barcelona (*)   38,4   6,2   19,412,6
     Pirineus   43,7   1,7   4,18,0
     Terres de Lleida   32,1   0,5   1,76,2
     Terres de l'Ebre   19,1   -0,6   -3,3-2,7
     Val d'Aran   6,2   -0,5   -7,6-3,8
Per categories:    
     Cinc estrelles d'or   141,3   -13,1   -8,51,8
     Quatre estrelles d'or   1.081,4   -38,0   -3,44,0
     Tres estrelles d'or   561,6   -39,0   -6,52,8
     Dues estrelles d'or   145,9   -29,6   -16,92,2
     Una estrella d'or   83,0   -22,5   -21,30,2
     Dues i tres estrelles d'argent   105,0   -11,9   -10,2-5,0
     Una estrella d'argent   74,0   7,9   12,022,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.192,1 milers al novembre del 2017, xifra que suposa un decrement interanual del 6,2%. Per marques turístiques, Barcelona, com a primera marca en termes absoluts, disminueix un 9,6%, seguida de Costa Barcelona que augmenta un 3,8%. Pel que fa a les categories, les dues que apleguen la majoria de pernoctacions registren un decrement del 3,4% en el cas dels establiments de quatre estrelles d'or i un decrement del 6,5% en el dels establiments de tres estrelles d'or.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: