Indicador de quota de mercat del turisme internacional de CatalunyaM RSS 

Dades de tendència. II trimestre 2015
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països del món   107,2   107,1104,6
    
Països de la Unió Europea (UE-28)   95,7   95,897,9
    
Alemanya   92,4   93,095,6
Espanya   95,9   96,297,8
França   100,5   99,899,7
Itàlia   99,5   99,0100,0
Regne Unit   98,9   100,799,1
    
Andalusia   90,4   91,395,1
Canàries   84,3   83,784,8
Comunitat Valenciana   93,5   93,593,2
Comunitat de Madrid   107,4   109,7117,1
Illes Balears   96,6   96,095,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'Eurostat i l'INE.


Notes:

Un augment de l'indicador denota guany de competitivitat.

La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.

Amunt
Dades brutes. II trimestre 2015
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Països del món   115,1   81,2114,8
    
Països de la Unió Europea (UE-28)   100,4   80,4100,8
    
Alemanya   104,3   67,8107,3
Espanya   94,9   92,295,9
França   107,6   88,6105,2
Itàlia   97,9   91,496,1
Regne Unit   100,0   84,1106,8
    
Andalusia   82,6   79,784,9
Canàries   111,6   44,7109,5
Comunitat Valenciana   95,9   77,195,8
Comunitat de Madrid   109,3   72,2117,8
Illes Balears   84,3   472,182,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació, a partir de dades d'OMT, l'Eurostat i l'INE.


Notes:

Un augment de l'indicador denota guany de competitivitat.

La relació de països integrants del món i de la Unió Europea (UE-28) es pot consultar en les notes metodològiques.

Advertiment: Les sèries de dades de tendència per països publicades el 13 de desembre del 2013 eren errònies. S'han corregit el 20 de desembre del 2013.


Comentari

La competitivitat de Catalunya en quota de mercat del turisme internacional augmenta 2,6 punts respecte dels països del món amb relació a un any enrere, en paral·lel amb la millora de la competitivitat en preus. En canvi, la competitivitat disminueix 2,2 punts en comparació a la UE-28, malgrat que s'ha registrat una millora en preus relatius.

La quota de mercat de Catalunya sobre el turisme internacional disminueix respecte de les principals destinacions de la UE-28 (tret de França, amb relació a la qual augmenta 0,8 punts).

S'aprecia una disminució d'1,9 punts en quota de mercat del sector turístic català respecte d'Espanya. Pel que fa a les principals destinacions turístiques de les comunitats autònomes, la quota de mercat de Catalunya disminueix intensament respecte de la Comunitat de Madrid, i també, però no tant, respecte d'Andalusia i les Canàries. En canvi, la quota de mercat de Catalunya sobre el turisme internacional augmenta en comparació amb les Illes Balears i la Comunitat Valenciana.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2015): 11 de desembre del 2015.

Més informació a:

 Indicadors de posició competitiva. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: