Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   833,2   70,2   9,27,4
Per marques turístiques    
     Barcelona (1)   ..   ..   ....
     Costa Brava   178,1   16,2   10,07,4
     Costa Daurada   242,4   16,8   7,56,6
     Costa Barcelona (*)   210,3   22,5   12,07,9
     Paisatges Barcelona (*)   14,0   2,4   20,43,3
     Pirineus   149,6   10,6   7,78,5
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   28,2   2,6   10,09,2
     Val d'Aran   ..   ..   ....
Per categories:    
     Luxe i primera   328,8   16,2   5,27,1
     Segona   408,6   61,9   17,98,8
     Tercera   95,8   -7,9   -7,62,3
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

(1) La marca turística Barcelona no disposa d'establiments de càmping.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 833,2 milers de pernoctacions en els càmpings de Catalunya al quart trimestre del 2017, un 9,2% més que un any enrere. Per marques, Costa Daurada aplega el nombre més gran de pernoctacions (242,4 milers) i augmenta un 7,5%. Costa Barcelona, com a segona marca en nombre de pernoctacions (210,3 milers), mostra un increment del 12%. Per categories, es registra un increment interanual tant en els càmpings de luxe i primera (5,2%), com en els de segona (17,9%). En sentit contrari els càmpings de tercera baixen un 7,6%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 1 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Càmpings. Pernoctacions per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: