Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   11.381,7   820,7   7,87,3
Per marques turístiques    
     Barcelona (1)   ..   ..   ....
     Costa Brava   5.539,0   346,8   6,77,3
     Costa Daurada   3.155,7   184,1   6,26,6
     Costa Barcelona (*)   1.418,7   172,0   13,87,5
     Paisatges Barcelona (*)   57,3   2,5   4,51,1
     Pirineus   753,5   63,1   9,18,7
     Terres de Lleida   ..   ..   ....
     Terres de l'Ebre   363,4   41,5   12,99,1
     Val d'Aran   54,0   1,9   3,6..
Per categories:    
     Luxe i primera   6.046,0   420,0   7,57,1
     Segona   4.609,2   367,0   8,78,3
     Tercera   726,6   33,7   4,93,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

(1) La marca turística Barcelona no disposa d'establiments de càmping.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 11.381,7 milers de pernoctacions en els càmpings de Catalunya al tercer trimestre del 2017, un 7,8% més que un any enrere. Per marques, Costa Brava aplega el nombre més gran de pernoctacions (5.539 milers) i puja un 6,7%. Costa Daurada, com a segona marca en nombre de pernoctacions (3.155,7 milers), mostra un increment del 6,2%. Per categories, es registra un augment en tots els càmpings: un 7,5% en els de luxe i primera categoria, un 8,7% en els de segona categoria , i un 4,9% en els de tercera categoria.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 2 de novembre del 2017.

Sèries revisades amb data 10 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Pernoctacions per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: