Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   382,3   -9,1   -2,3-1,0
Per sexe    
     Homes   219,8   12,8   6,23,5
     Dones   162,5   -21,8   -11,8-6,3
Per situació professional    
     Assalariats   304,1   -12,4   -3,9-0,6
     No assalariats   78,2   3,4   4,5-2,7
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,6   0,7   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.270,2   -60,2   -2,6-3,0
Per sexe    
     Homes   1.205,9   13,3   1,1-1,3
     Dones   1.064,3   -73,5   -6,5-4,7
Per situació professional    
     Assalariats   1.798,3   -35,2   -1,9-2,0
     No assalariats   471,9   -25,0   -5,0-6,2
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,9   0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: