Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 4t. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   365,2   7,0   1,9-0,3
Per sexe    
     Homes   202,7   6,1   3,13,4
     Dones   162,5   0,9   0,6-4,6
Per situació professional    
     Assalariats   292,8   1,0   0,4-0,3
     No assalariats   72,4   6,0   9,00,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,3   1,0   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 4t. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.145,6   -30,0   -1,4-2,6
Per sexe    
     Homes   1.146,7   23,8   2,1-0,5
     Dones   998,9   -53,8   -5,1-4,8
Per situació professional    
     Assalariats   1.686,9   -12,0   -0,7-1,7
     No assalariats   458,7   -18,0   -3,8-5,6
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,4   0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: