Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. III trimestre 2010
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   387,1   4,8   1,30,4
Per sexe    
     Homes   207,2   -12,6   -5,7-4,3
     Dones   179,9   17,4   10,76,5
Per situació professional    
     Assalariats   314,6   10,5   3,50,0
     No assalariats   72,5   -5,7   -7,31,9
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,8   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2010
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.225,1   -45,1   -2,00,5
Per sexe    
     Homes   1.192,3   -13,6   -1,12,8
     Dones   1.032,8   -31,5   -3,0-2,1
Per situació professional    
     Assalariats   1.754,3   -44,0   -2,4-0,3
     No assalariats   470,8   -1,1   -0,23,3
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,8   -0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: