Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. III trimestre 2012
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   377,7   -12,1   -3,1-3,8
Per sexe    
     Homes   223,2   4,4   2,0-1,6
     Dones   154,5   -16,4   -9,6-6,7
Per situació professional    
     Assalariats   301,5   -9,9   -3,2-3,8
     No assalariats   76,2   -2,1   -2,7-3,8
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,5   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2012
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.194,2   -69,6   -3,1-3,7
Per sexe    
     Homes   1.205,3   -38,5   -3,1-2,6
     Dones   988,9   -31,1   -3,0-5,0
Per situació professional    
     Assalariats   1.737,7   -77,2   -4,3-4,1
     No assalariats   456,5   7,6   1,7-2,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,4   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: