Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 4t. trimestre del 2012
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   353,7   -11,1   -3,1-3,6
Per sexe    
     Homes   202,7   -3,8   -1,8-1,7
     Dones   151,0   -7,4   -4,6-6,2
Per situació professional    
     Assalariats   279,6   -6,8   -2,4-3,5
     No assalariats   74,1   -4,4   -5,5-4,2
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,9   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 4t. trimestre del 2012
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.987,0   -93,8   -4,5-3,9
Per sexe    
     Homes   1.090,3   -41,1   -3,6-2,8
     Dones   896,7   -52,7   -5,6-5,1
Per situació professional    
     Assalariats   1.560,6   -85,6   -5,2-4,4
     No assalariats   426,4   -8,2   -1,9-1,9
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,5   0,0   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: