Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   365,8   -11,9   -3,2-4,0
Per sexe    
     Homes   196,1   -27,1   -12,1-9,9
     Dones   169,6   15,1   9,84,0
Per situació professional    
     Assalariats   291,0   -10,5   -3,5-3,1
     No assalariats   74,8   -1,4   -1,9-7,6
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,2   -0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.219,1   24,9   1,1-0,5
Per sexe    
     Homes   1.224,8   19,5   1,6-0,4
     Dones   994,3   5,4   0,5-0,7
Per situació professional    
     Assalariats   1.753,3   15,6   0,9-0,6
     No assalariats   465,8   9,3   2,0-0,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,9   0,5   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: