Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   332,4   -21,3   -6,0-4,5
Per sexe    
     Homes   187,0   -15,6   -7,7-9,3
     Dones   145,3   -5,7   -3,82,1
Per situació professional    
     Assalariats   253,0   -26,6   -9,5-4,6
     No assalariats   79,4   5,3   7,1-4,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,1   -0,9   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.046,1   59,1   3,00,3
Per sexe    
     Homes   1.129,9   39,6   3,60,6
     Dones   916,2   19,5   2,20,0
Per situació professional    
     Assalariats   1.584,6   24,0   1,5-0,1
     No assalariats   461,5   35,1   8,21,9
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,9   0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: