Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2015
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   406,3   -4,5   -1,12,3
Per sexe    
     Homes   235,1   -3,8   -1,63,8
     Dones   171,2   -0,7   -0,40,2
Per situació professional    
     Assalariats   319,9   2,2   0,73,5
     No assalariats   86,5   -6,7   -7,2-1,8
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,1   -0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2015
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.458,8   104,1   4,44,9
Per sexe    
     Homes   1.378,0   44,0   3,34,4
     Dones   1.080,8   60,1   5,95,6
Per situació professional    
     Assalariats   1.957,9   107,7   5,85,6
     No assalariats   500,9   -3,6   -0,72,6
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,6   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: