Visitants estrangers. Turistes i excursionistesM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   1.489,7   100,0   14,2   1,0-0,1
Turistes   1.016,4   68,2   27,2   2,82,4
Excursionistes   473,3   31,8   -13,0   -2,7-4,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de març del 2017.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   6.626,7   100,0   26,4   0,42,6
Turistes   4.224,8   63,8   105,7   2,63,9
Excursionistes   2.401,9   36,2   -79,3   -3,20,4
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


Nota:

- Les dades són provisionals des de març del 2017.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.489,7 milers al mes de febrer del 2018, un 1% més que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 1.016,4 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 473,3 milers eren excursionistes. Això suposa un increment del 2,8% dels turistes i un decrement del 2,7% dels excursionistes. A Espanya van augmentar tant el nombre de visitants estrangers (0,4%), com el de turistes (2,6%), mentre que el d'excursionistes disminueix un 3,2% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 4 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Visitants estrangers. Indicadors anuals. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: