Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Despesa dels viatges (M€)   699   -25,2   -3,54,9
Despesa mitjana per persona (€)   383   -7,0   -1,84,2
Despesa mitjana diària per persona (€)   58   1,1   1,96,7
Despesa de les excursions (M€)   16   5,1   45,735,7
Despesa mitjana per persona (€)   95   13,3   16,313,2

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.


Comentari

Els residents a la resta de l'Estat van fer una despesa total en viatges de turisme a Catalunya de 699 milions d'euros al tercer trimestre de 2017, xifra que suposa un decrement del 3,5% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 383 euros (amb una variació interanual de -1,8%), i la despesa mitjana diària per persona va ser de 58 euros, un 1,9% més que al mateix període de l'any anterior. Els excursionistes residents a la resta de l'Estat van fer una despesa de 16 milions d'euros, un 45,7% més que mateix trimestre de 2016, i la despesa mitjana per persona (95 euros) va augmentar un 16,3%.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: