Matriculació de turismesM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   17.389   1.353   8,48,0
Total de vehicles   22.450   -697   -3,03,9
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Turismes   111.422   7.003   6,79,1
Total de vehicles   137.573   -1.568   -1,17,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes de desembre del 2017 ha estat de 17.389, un 8,4% més que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 111.422 turismes, dada que suposa un increment interanual del 6,7%. El total de vehicles matriculats disminueix un 3% a Catalunya i un 1,1% a Espanya. En el conjunt de l'any 2017, la matriculació de turismes ha crescut un 8% a Catalunya i un 9,1% a Espanya, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 15 de gener del 2018.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles, per tipus. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: