Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents) (1)   99,0   -14,3   1,21,2
Alimentació   111,2   -3,7   3,70,9
Resta de productes   90,1   -21,9   -1,11,3
     equipament personal   91,3   -25,2   -0,52,2
     equipament de la llar   80,1   -27,5   -5,5-3,5
     altres béns   95,8   -14,8   1,53,8
Índex general amb estacions de servei   99,2   -13,5   1,42,0
Índex general (preus constants) (1)   99,1   -14,1   -0,6-0,9
Alimentació   108,0   -3,6   2,7-0,4
Resta de productes   92,8   -21,7   -2,5-0,7
     equipament personal   99,0   -24,2   -1,41,4
     equipament de la llar   79,5   -27,4   -5,6-4,0
     altres béns   98,8   -14,5   0,11,6
Índex general amb estacions de servei   99,4   -13,5   -0,8-0,9
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Índex general sense estacions de servei.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Índex general (preus corrents) (1)   102,5   -9,7   2,52,6
Alimentació   109,2   -1,3   3,12,6
Resta de productes   97,2   -15,9   1,92,5
     equipament personal   96,6   -22,2   3,13,3
     equipament de la llar   100,4   -15,6   3,53,4
     altres béns   95,7   -10,8   0,01,4
Índex general amb estacions de servei   103,1   -8,8   2,83,3
Índex general (preus constants) (1)   103,4   -9,5   1,00,7
Alimentació   106,8   -1,1   2,81,6
Resta de productes   100,8   -15,7   0,60,6
     equipament personal   105,0   -21,2   2,62,7
     equipament de la llar   101,2   -15,7   4,03,8
     altres béns   99,2   -10,7   -1,3-0,5
Índex general amb estacions de servei   104,2   -8,8   0,90,7
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Índex general sense estacions de servei.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 28 de març del 2018.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: