Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   97,5   -13,7   2,31,6
Alimentació   119,4   -4,6   3,71,8
Resta   84,1   -20,2   1,51,6
     equipament personal   88,6   -25,5   0,72,2
     equipament de la llar   69,4   -22,6   0,6-1,4
     altres béns   91,4   -13,6   2,73,0
     
Índex general amb estacions de servei   97,3   -12,9   2,92,7
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   89,7   -13,6   0,5-0,5
Alimentació   103,9   -4,5   2,70,5
Resta   80,7   -19,9   0,1-0,4
     equipament personal   94,6   -24,5   -0,11,4
     equipament de la llar   65,8   -22,5   0,5-1,9
     altres béns   87,6   -13,3   1,30,9
     
Índex general amb estacions de servei   90,1   -12,9   0,6-0,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   97,0   -9,5   3,43,0
Alimentació   112,5   -1,5   3,73,2
Resta   86,7   -15,3   3,32,9
     equipament personal   89,0   -22,4   4,03,8
     equipament de la llar   84,9   -14,5   4,53,4
     altres béns   86,5   -10,1   1,92,0
     
Índex general amb estacions de servei   97,4   -8,6   3,83,7
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   91,5   -9,3   1,91,2
Alimentació   99,4   -1,4   3,42,2
Resta   85,5   -15,1   2,01,0
     equipament personal   95,8   -21,5   3,53,2
     equipament de la llar   83,7   -14,5   5,03,8
     altres béns   85,3   -9,9   0,70,1
     
Índex general amb estacions de servei   92,1   -8,6   1,81,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 27 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: