Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracteM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.779,5   92,8   3,53,4
Sector privat   2.382,4   111,4   4,94,3
     contracte indefinit   1.848,5   93,7   5,33,4
     contracte temporal   533,9   17,7   3,47,4
Sector públic   397,1   -18,6   -4,5-1,7
     contracte indefinit   313,7   -13,0   -4,0-2,2
     contracte temporal   83,4   -5,6   -6,30,5
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   15.906,7   502,1   3,33,1
Sector privat   12.844,6   443,9   3,63,8
     contracte indefinit   9.227,3   292,2   3,32,9
     contracte temporal   3.617,3   151,7   4,46,1
Sector públic   3.062,1   58,2   1,90,2
     contracte indefinit   2.324,3   7,2   0,3-1,3
     contracte temporal   737,7   50,9   7,45,6
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població assalariada a Catalunya presenta una taxa de variació interanual del 3,5% al tercer trimestre del 2017. L'ocupació al sector privat ha crescut un 4,9% mentre que al sector públic ha disminuït un 4,5%, en termes de variació interanual. En el sector públic disminueixen tant els de contracte indefinit (-4%) com els de contracte temporal (-6,3%). Dins del sector privat augmenten tant els contractes temporals (3,4%) com els indefinits (5,3%). A Espanya, el total d'assalariats mostra un increment interanual del 3,3%.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 26 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: