Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.188,3   -4,3   -0,2-0,2
     Amb tots els actius ocupats   1.500,2   5,7   0,4-2,3
     Amb tots els actius desocupats   263,4   -0,3   -0,17,4
Nombre d'habitatges sense actius   755,1   8,4   1,11,8
Total   2.943,4   4,2   0,10,3
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.337,5   -69,9   -0,5-0,3
     Amb tots els actius ocupats   8.719,4   -141,6   -1,6-3,1
     Amb tots els actius desocupats   1.893,6   82,4   4,57,6
Nombre d'habitatges sense actius   4.882,9   181,3   3,93,6
Total   18.220,4   111,4   0,60,7
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: