Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2014
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.167,3   -21,0   -1,0-0,6
     Amb tots els actius ocupats   1.585,3   85,0   5,75,1
     Amb tots els actius desocupats   220,7   -42,7   -16,2-13,3
Nombre d'habitatges sense actius   782,9   27,7   3,72,3
Total   2.950,2   6,7   0,20,1
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2014
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.365,1   27,6   0,2-0,1
     Amb tots els actius ocupats   9.073,1   353,7   4,12,8
     Amb tots els actius desocupats   1.789,4   -104,2   -5,5-3,8
Nombre d'habitatges sense actius   4.990,6   107,7   2,22,6
Total   18.355,7   135,3   0,70,6
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: