Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2003
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   60,56   3.385,6   176,0   5,55,5
Per sexe:     
     Homes   71,85   1.965,6   91,4   4,95,1
     Dones   49,75   1.420,1   84,6   6,36,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   56,58   421,2   -15,1   -3,5-4,4
     De 25 a 54 anys   84,77   2.596,8   143,5   5,86,1
     De 55 anys i més   20,62   367,6   47,6   14,914,6
Ocupació   54,19   3.029,2   125,4   4,34,9
Per sexe:     
     Homes   65,76   1.799,1   58,5   3,44,1
     Dones   43,09   1.230,2   66,9   5,86,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   43,08   320,7   -29,5   -8,4-7,6
     De 25 a 54 anys   77,11   2.362,3   106,4   4,75,3
     De 55 anys i més   19,42   346,3   48,5   16,316,9
Atur   10,53   356,4   50,6   16,510,6
Per sexe:     
     Homes   8,47   166,5   33,0   24,717,6
     Dones   13,37   189,9   17,6   10,25,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   23,86   100,5   14,4   16,77,9
     De 25 a 54 anys   9,03   234,6   37,1   18,814,5
     De 55 anys i més   5,82   21,4   -0,9   -3,9-11,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2003
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   55,65   19.639,2   769,0   4,14,1
Per sexe:     
     Homes   67,72   11.661,4   372,0   3,33,3
     Dones   44,15   7.977,8   397,0   5,25,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,43   2.444,0   -3,7   -0,2-0,7
     De 25 a 54 anys   79,78   15.229,8   669,0   4,64,8
     De 55 anys i més   17,62   1.965,4   103,7   5,65,2
Ocupació   49,37   17.423,2   656,3   3,93,8
Per sexe:     
     Homes   62,12   10.696,6   294,3   2,82,8
     Dones   37,23   6.726,6   362,0   5,75,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   37,64   1.899,5   -21,9   -1,1-2,0
     De 25 a 54 anys   71,70   13.686,9   577,2   4,44,5
     De 55 anys i més   16,47   1.836,9   101,1   5,85,5
Atur   11,28   2.216,0   112,7   5,46,8
Per sexe:     
     Homes   8,27   964,8   77,7   8,88,4
     Dones   15,68   1.251,2   35,0   2,95,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   22,28   544,5   18,2   3,54,0
     De 25 a 54 anys   10,13   1.542,9   91,8   6,38,2
     De 55 anys i més   6,54   128,5   2,6   2,11,6
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: